SDH HOLÁSKY

 

AKTUALITY

Tradiční Bartolomějské hody 201715.8.17

Jakožto každoročně i letos se konají Tradiční Bartolomějské hody v Holáskách s následujícím programem: 25.8. 20:00

Sběr papíru26.4.13

Úvod


znak

Holásky jsou bývalá obec, dnes městská čtvrť a katastrální území o rozloze 182,75 ha, tvořící od 24. listopadu 1990 součást brněnské městské části Brno-Tuřany. Rozkládají se na jihozápadě této městské části a zachovaly si vesnický charakter.

Skládají se ze dvou oddělených částí: jižní, tvořenou původní vesnicí; a severní tvořenou výrazně oddělenou zástavbou ulic V aleji, Ledárenská, Prodloužená, V tišině, Zahrádky, Popelova a Nenovická. Zástavba zdejší Popelovy ulice plynule navazuje na zástavbu stejnojmenné ulice v sousedních Brněnských Ivanovicích. V těsném západním sousedství zástavby Holásek se rozkládá přírodní památka Holásecká jezera, tvořená soustavou deseti propojených jezer, z nichž se devět nachází v katastru Holásek.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 19. března 1902. Sbor pořádá všechny kulturní akce v naší obci, jako např. v únoru Ostatky, v dubnu pálení čarodejnic, v květnu Den matek, v červnu Den dětí a Letní noc,  na konci srpna Tradiční Bartolomějské hody a na Vánoce tradiční setkání pod vánočním stromkem. Naše hasičské družstvo mužů a žen se také účastní závodů hasičské dovednosti s našimi zásahovými vozidly CAS 20 a DA 12. Naši mladší, starší hasiči, dorostenci a dorostenky se účastní hry Plamen.

Počasí radar