SDH HOLÁSKY

 

AKTUALITY

Tradiční Bartolomějské hody 201715.8.17

Jakožto každoročně i letos se konají Tradiční Bartolomějské hody v Holáskách s následujícím programem: 25.8. 20:00

Sběr papíru26.4.13

Historie

                              Historie

       "S Bohem započato dne 19.března 1902. Bohu ku cti bližnímu ku pomoci."

 První hasičský výbor tvořili tito členové:

Dále byli při zákládání sboru čini tito občané:

     Obec tehdy zakoupila novému sboru starou, ale dobrou vozovou stříkačku za 100 korun od továrny Knaust z Brna, továrník Offermann daroval členům kroj a pláště. Již před tím ale byla na obci přenosná stříkačka a 14 metrů hadic, zakoupená v Brně již v roce 1884 za 99 zlatých a 70 krejcarů a z roku 1891 nová lejta na vodu za 14 zlatých, 30 krejcarů. Dále byly k dispozici nezbytné žebře, háky a vědra. Všechno toto zařízení bylo složeno v obecní pastoušce, která tehdy stála v místech dnešní silnice do Chrlic, kterou u dnešního parčíku u školy zavírala.

     Na potřebné hadice zapůjčil starosta sboru Jakub Richter 600 korun a z toho zbylo ještě na další výzbroj. Tak bylo pořízeno potřebné vybavení a mohlo se začít s výcvikem. Cvičívalo se obvykle v neděli dopoledne před obecní pastouškou, nyní už hasičským skladištěm a členové byli svoláváni trubkou.

     Velkým svátkem Holásek se staly Bartolomějské hody pořádané pravidelně koncem měsíce srpna. Sbor je poprvé provedl v roce 1919 a to ve spolupráci s národní školou a jsou s velkým uspěchem pořádány dodnes.

     Dne 21.června 1936 byla pořízena první automobilová stříkačka Škoda R4 za 20 250 korun. Ve službě byla až do padesátych let, kdy byla vyřazena.

     V roce 1950 byl za 40 000 Kčs zakoupen podvozek značky Horch a s pomocí Okresní inspekce požární ochrany Brno venkov z něj byl krytý vůz. Dne 12.února 1951 k nám byla převedena z Veřejného požárního útvaru v Brně cisterna Opel Blitz s nádrží na 2 000 litrů vody, která byla v roce 1969 převedena do Bystrce a 6.června jsme do útvaru dostali téměř novou sedmikubíkovou cisternu, upravenou pro požární účely z kropícího vozu. V roce 1982 nám bylo přidělěno vozidlo CAS 25 s nádrží 3500 litrů vody, kterou máme dodnes.

Počasí radar